ener shirut1

 

 

 • מערך שירות ותחזוקה העומד לרשות לקוחות החברה.

 • אחריות מורחבת על המערכת למשך 48 חודשים מחיבור המונה
  (שילוב המערכת ברשת החשמל). אחריות יצרן (גב אל גב בהתאם לכתב האחריות) לפנלים ולממירים.

 • אחריות ישראלית נוספת של יבואן הפנלים (גב אל גב ובהתאם לכתב האחריות),
  הכל מטופל בארץ ובשפה העברית.

 • הפעלת אחריות יצרנים (גב אל גב עם כתב האחריות) במקרה של תקלה.

 • טיב העבודה / ההתקנה - תיקון כל תקלה בפעילות המערכת.

 • ניטור יומי של ייצור המערכת.

 • זמן תגובה לטיפול בתקלה משביתת מערכת - עד 3ימי עסקים ( 72שעות בימי עסקים).

 • שאלות ותשובות ע"י מוקד מקצועי.

 • אפשרות להרחבת תקופת האחריות (בתשלום נוסף) בעת רכישת המערכת.

 • שעות הפעילות: מענה אנושי בימים א'-ה', ( 8:30-17:30מעבר לשעות הפעילות מענה
  אנושי באמצעות מוקד חיצוני ייעודי).

לקבלת ייעוץ מומחה

[ללא עלות וללא התחייבות]

Copyright © colmobil-energy 2018

Design by Studio Bahir  |  Site by Actvtec